Share

Veget Golf Tour

Popis: Grafický dizajn propagačných materiálov

Klient: agentúra crea, s.r.o.

Obdobie: 2013 – súčasnosť