Share

Thai Massage

Popis: Grafický dizajn propagačných materiálov

Klient: Siam Center Yim, s.r.o.

Obdobie: 2018 – súčasnosť